• STY-040

   Légbeszívó Ø40 mm-es, Ø32 mm-es csőtoldóval

  • STY-050

   Légbeszívó Ø50 mm

  • STY-060

   Légbeszívó, T-idommal Ø40 mm

  • STY-090

   Légbeszívó Ø90/110 mm

  • STY-40-1

   Roppantógyűrűs toldó (Ø40 mm)

  • STY-43-1

   Roppantógyűrűs T-idom (Ø40 mm)