• STY-H-40-FF zuhanyfolyóka

  STY-H-40-FF

  Fekete zuhanyfolyóka egyenes, fekete szinterezett rozsdamentes ráccsal, Harmony, 400 mm

 • STY-H-50-FF zuhanyfolyóka

  STY-H-50-FF

  Fekete zuhanyfolyóka egyenes, fekete szinterezett rozsdamentes ráccsal, Harmony, 500 mm

 • STY-H-70-FF zuhanyfolyóka

  STY-H-70-FF

  Fekete zuhanyfolyóka egyenes, fekete szinterezett rozsdamentes ráccsal, Harmony, 700 mm

 • STY-H-80-FF fekete zuhanyfolyóka

  STY-H-80-FF

  Fekete zuhanyfolyóka egyenes, fekete szinterezett rozsdamentes ráccsal, Harmony, 800 mm

 • STY-H-90-FF fekete zuhanyfolyóka

  STY-H-90-FF

  Fekete zuhanyfolyóka egyenes, fekete szinterezett rozsdamentes ráccsal, Harmony, 900 mm

 • STY-H-100-FF fekete zuhanyfolyóka

  STY-H-100-FF

  Fekete zuhanyfolyóka egyenes, fekete szinterezett rozsdamentes ráccsal, Harmony, 1000 mm

 • STY-M-40-FF zuhanyfolyóka

  STY-M-40-FF

  Fekete zuhanyfolyóka egyenes, fekete szinterezett rozsdamentes ráccsal, Medium, 400 mm

 • STY-M-50-FF zuhanyfolyóka

  STY-M-50-FF

  Fekete zuhanyfolyóka egyenes, fekete szinterezett rozsdamentes ráccsal, Medium, 500 mm

 • STY-M-70-FF zuhanyfolyóka

  STY-M-70-FF

  Fekete zuhanyfolyóka egyenes, fekete szinterezett rozsdamentes ráccsal, Medium, 700 mm

 • STY-M-80-FF fekete zuhanyfolyóka

  STY-M-80-FF

  Fekete zuhanyfolyóka egyenes, fekete szinterezett rozsdamentes ráccsal, Medium, 800 mm

 • STY-M-90-FF fekete zuhanyfolyóka

  STY-M-90-FF

  Fekete zuhanyfolyóka egyenes, fekete szinterezett rozsdamentes ráccsal, Medium, 900 mm

 • STY-M-100-FF fekete zuhanyfolyóka

  STY-M-100-FF

  Fekete zuhanyfolyóka egyenes, fekete szinterezett rozsdamentes ráccsal, Medium, 1000 mm